Sobota, 23. Luty 2019

Łódzki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

26 kwietnia odbył się Łódzki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych, którego nasz ośrodek był jednym ze współorganizatorów. Patronat honorowy na imprezą objął Poseł na Sejm RP Robert Telus.
os

Organizatorami imprezy byli: Powiat Opoczyński, Gmina Opoczno, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, Klub Olimpiad Specjalnych GIGANCI Opoczno, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie. Współorganizatorami byli: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Związek Harcerstwa Polskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, Warsztat Terapii Zajęciowej w Opocznie.