Sobota, 23. Luty 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa "Wkład leśników w czyn niepodległościowy"

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. w COS - OPO w Spale odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana "Wkład leśników w czyn niepodległościowy". Organizatorami spotkania byli: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
konferencja

Do współpracy zostali zaproszei naukowcy i wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, a także przedstawiciele Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych.

Podczas wykładów poruszone zostały tematy niepodległościowe oraz rola leśników w procesie walki o wolność Polski. Celem spotkania było przede wszystkim wskazanie roli leśników w stuleciu niepodległości, a także w trakcie budowania naszej ojczyzny, czy pracy dla niej. Znakomici goście referowali m. in. o współtwórcy niepodległości i mężu stanu Józefie Piłsudskim, przedstawiali rolę leśników w II RP, a także przywoływali leśników – Żołnierzy Wyklętych. 

Należy pamiętać, iż wielu leśników miało piękne karty w dążeniach niepodległościowych, także w czasie II wojny światowej. Ginęli w obozach koncentracyjnych w czasie okupacji niemieckiej. Prawie tysiąc z nich zostało zamordowanych w zbrodni katyńskiej. W okresie powojennym, wielu leśników zostało wywiezionych do łagrów sowieckich, ponieważ byli żołnierzami Armii Krajowej albo Batalionów Chłopskich i współpracowali z partyzantami.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbył się koncert dr Andrzeja Kołakowskiego oraz inscenizacja Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale oraz wzięli udział w uroczystym apelu pamięci. Następnie wyruszyli do Szańca „Hubala” w Anielinie, aby oddać należny hołd, po czym odprawiona została msza święta.

W konferencji brały udział nastepujące grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław", Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, 11 Pułk Ułanów Legionowych z Radomska i Radomia oraz Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej.

Wystawy towarzyszące:
„Zbrodnia Katyńska” – przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
„Od Buczacza do Spały, od Kudelskich do Gabrysiewiczów” – przygotowana przez Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale
„Historia munduru leśnika” – przygotowana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia na naszej stronie Facebook: https://www.facebook.com/cosopospala/posts/1800797136653396

 

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 689